Este un trap îngrămădit şi executat pe loc.
Vîrful copitei anteriorului în suspensie se ridică la înălţimea jumătăţii fluierului membrului anterior în sprijin, iar vîrful copitei posteriorului în suspensie se ridică puţin deasupra buletului membrului posterior în sprijin.
Cu alte cuvinte, piafeul este un fel de pasaj executat pe loc, fără ca animalul să înainteze cîtuşi de puţin.
Calul trebuie să execute cel puţin 8-10 mişcări de piafe, ori de cîte ori intră în această mişcare.