Este un trap scurtat, foarte îngrămădit, foarte cadenţat, în suspensie; există un moment de suspensie, între momentul cînd un diagonal se ridică iar celălalt ia contact cu solul.
Fiecare biped diagonal, bine unit se ridică şi ia contact cu solul într-o cadenţă egală, cîştigînd puţin teren; vîrful copitei membrului anterior în suspensie se ridică pînă la jumătatea fluierului anterior aflat în sprijin; vîrful copitei posteriorului în suspensie se ridică uşor deasupra buletului membrului posterior în sprijin.